Krajoznawstwo i turystyka kulturowa w KUL

 To czas i miejsce, gdzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności, przeżyjesz przygodę i poznasz wspaniałych ludzi.

Poznaj i naucz się pokazywać innym swoją Ojczyznę i świat wokół

Jedynie osoby posiadające gruntowną wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka mogą profesjonalnie pokazywać i wyjaśniać innym otaczającą rzeczywistość. Wiedza humanistyczna i krajoznawcza stanowi bazę merytoryczną dla turystyki muzealnej, turystyki dziedzictwa kulturowego, turystyki literackiej i sentymentalnej, turystyki religijnej i pielgrzymkowej, turystyki militarnej oraz turystyki żywej historii. Istotne miejsce zajmuje w tym kontekście także znajomość funkcjonowania, organizacji oraz zarządzania instytucjami kultury.

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (studia licencjackie) oraz Turystyka kulturowa (studia magisterskie) należą do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. W trakcie studiów ponad 30 nauczycieli akademickich: profesorów, adiunktów i asystentów, przekazuje wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka. Na zajęciach praktycznych studenci uczą się języków obcych, oprowadzają wycieczki i organizują imprezy turystyczne.


Uniwersytet „w pigułce

100+

Lat tradycji

12K+

Studentów

1K+

Nauczycieli akademickich

80+

Organizacji studenckich

Przemyślane i spójne curriculum studiów obejmuje dwa poziomy kształcenia: „Krajoznawstwo i turystyka kulturowa” (studia stacjonarne I stopnia) umożliwia zdobycie licencjatu, zaś „Turystyka kulturowa” (studia stacjonarne II stopnia) – dyplomu magistra.
U nas nauczysz się jak profesjonalnie przygotować produkt turystyczny, wypromować go i zbudować ofertę turystyki kulturowej. Na zajęciach terenowych, wcielisz się w rolę przewodnika, pilota, kustosza wystawy czy menadżera. Sprawdzisz jak przygotowana przez Ciebie oferta funkcjonuje w praktyce.

Turystyka literacka i filmowa

Literatura i film

Literatura i film to osnowa wycieczek tematycznych i szlaków turystycznych łączących miejsca życia autorów i ich bohaterów

Turystyka militarna

Broń i barwa

Nie tylko historia broni i budowli obronnych, ale także rekonstrukcja historyczno-wojskowa.

Turystyka kulinarna

Smaki przeszłości

Przyprawy jak góry – łączą i dzielą… Podróż szlakiem dawnych potraw i trunków uzmysławia granice regionów, krajów a nawet cywilizacji.

Turystyka religijna i pielgrzymkowa

Tajemnice klasztorów

Klasztory – jako nieodłączny element kultury europejskiej, stały i zmienny zarazem, stoją na szlaku niemal każdej wycieczki. I nie tylko katolickie….

Podróż kulturowo-przyrodnicza

Kultura i przyroda

Troska człowieka o środowisko naturalne czyni z pomników przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, założeń ogrodowych, ważne elementy krajobrazu kultury. To nie tylko uzupełnienie ale często samodzielny przedmiot turystyki kulturowej

Turystyka muzealna i kolekcjonerska

Między muzeum i skansenem

Korzystanie z oferty muzeów i skansenów odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu oferty turystycznej. Współpraca Instytutu z ważnymi muzeami pozwala zdobyć praktyczne umiejętności w tym obszarze.

Obsługa ruchu turystycznego

Praktyka – promocja – komunikacja

Najpierw w sali wykładowej, potem w terenie. Pod okiem specjalistów przygotowanie do pracy jako przewodnik lub pracownik szeroko rozumianego sektora turystyki i edukacji pozaszkolnej (muzea, skanseny, ochrona dziedzictwa kulturowego, samorząd).

Internet i nowe media w turystyce

Turystyka po pandemii

Przygotowanie nowoczesnego i opartego o nowe media (mapy cyfrowe, aplikacje internetowe) produktu turystycznego. Wykorzystanie wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości w promocji turystycznej.

Języki obce

Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański i … łacina

Wiele godzin praktycznej nauki języków przygotowuje do pracy w otoczeniu międzynarodowym. Ale też łacina z epigrafiką, żeby poradzić sobie z odczytaniem napisu na tablicy nagrobnej czy ważnej inskrypcji.

Po zajęciach

Koło PTTK nr 1 przy KUL

To najstarsze Koło PTTK w Polsce. Koło prowadzą studenci, ale do współpracy wciągają też swoich nauczycieli. Aktywnie wspierają fanpage kierunków na fb. Organizują imprezy i wyjazdy, które sprzyjają integracji studentów ze wszystkich lat. Dla studentów rozpoczynających studia Koło jest zawsze oparciem i pomocą.

Sport amatorski i wyczynowy

Uniwersytet dysponuje rozwiniętą infrastrukturą dla sportu i rekreacji – sale gimnastyczne, siłownie, korty tenisowe, boiska, ścianka wspinaczkowa. Dla pasjonatów sportu sekcje rozwijające sprawności w wielu dyscyplinach. Lista medalistów oraz osiągnięć w ponad 100-letniej historii KUL jest bardzo bogata.

Organizacje studenckie

Na Uniwersytecie działa samorząd studentów oraz ponad 80 organizacji studenckich. Wśród nich tak utytułowane jak Scena Plastyczna KUL i Chór Akademicki KUL. Funkcjonują liczne koła naukowe, agencje filmowe, reporterskie, fotograficzne. Działają teatry akademickie i ostatnio utworzony Zespół Pieśni i Tańca KUL.