Nauczyciele

Nasza klasa

Nasza klasa
dr hab. Paweł Kras, prof. KUL dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL dr hab. Piotr Plisiecki dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL dr Robert Derewenda dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL dr Natalia Turkiewicz dr hab. Ewa Ziółek dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL dr hab. Irena Wodzianowska dr hab. Anna Barańska, prof. KUL dr Ewa Rzeczkowska dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL dr Marcin Baranowski

dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL

dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL

dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL

dr hab. Ewa Ziółek

dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL

dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL

dr Marcin Baranowski

Specjalizacja: historia wojskowości (szczególnie epoka napoleońska), wybitni teoretycy wojskowi i ich dzieła, gry strategiczne i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym, wojskowość współczesna.

dr hab. Anna Barańska, prof. KUL


Zainteresowania naukowe: historia XIX wieku: Królestwo Polskie 1815-1830; powstanie listopadowe; Rosja za Aleksandra I; kobiety polskie w okresie zaborów; historia Kościoła katolickiego na ziemiach polskich pod zaborami; dyplomacja Stolicy Apostolskiej; stosunki między Kościołem a państwem w Europie w XIX wieku.

dr Robert Derewenda


Specjalizacja: historia najnowsza, dydaktyka historii i archiwistyka. Pracę na KUL łączy z odpowiedzialnością za lubelski oddział IPN będąc jego dyrektorem.

Hobby: Regularnie gra w piłkę nożną i często jeździ na rowerze. Lubi podróże po całym świecie, zwłaszcza do miejsc, które są związane z naszą tradycją i kulturą.

dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL


Specjalizacja: dzieje historiografii i metodologia historii; pracował nad dziejami historiografii polskiej XIX-XX wieku, a także nad zachodnimi i amerykańskimi studiami nad dziejami Rosji. Obecnie zajmuje się przede wszystkim historią refleksji sowietologicznej.

Hobby: Prywatnie jest szczęśliwym opiekunem buldoga francuskiego imieniem Sonia i kolekcjonerem płyt z nagraniami muzyki klasycznej. 

dr hab. Paweł Kras, prof. KUL

Specjalizacja: historia średniowiecza, szczególnie dzieje chrześcijaństwa, przemocy i tolerancji religijnej, historia Czech i Anglii.

Hobby: podróżnik, przewodnik miejski PTTK i entuzjasta turystyki górskiej i rowerowej. 

dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL

Specjalizacja: wierzenia starożytnego Ugarit. demonologia biblijna, bliskowschodnie wierzenia dotyczące życia pozagrobowego, archeologia starożytnego Izraela, sytuacja geopolityczna współczesnego Bliskiego Wschodu, konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie w XX/XXI w.

Hobby: Turystyka na Bliskim Wschodzie (pilot wycieczek), turystyka rowerowa i górska, dobra architektura

dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL

Specjalizacja: stosunki polsko-niemieckie, historia integracji europejskiej, system prawny UE, organy bezpieczeństwa w PRL, chrześcijańska demokracja w Europie, stosunki państwo-Kościół w PRL.

Hobby: pływanie, siatkówka.

dr hab. Piotr Plisiecki

Specjalizacja: historia średniowieczna oraz prehistoria, archeologia średniowiecza (i nie tylko), prehistoria religii oraz duchowość średniowieczna. Uczestniczy w badaniach archeologicznych.

dr hab. Piotr Rachwał

Specjalizacja: zagadnienia dotyczące demografii, demografii historycznej, genealogii, humanistyki cyfrowej.


Hobby: sport, podróże, film i literatura science fiction.

dr Ewa Rzeczkowska


Specjalizacja: historia Europy w XX wieku, stosunki państwo-Kościół katolicki, opozycja i opór społeczny w PRL, biografistyka.


Hobby: Prywatnie lubi dobre powieści i jazdę na rowerze.
Więcej patrz: https://pracownik.kul.pl/ewa.rzeczkowska/wiecej

dr hab. Arkadiusz Michał Stasiak, prof. KUL

Specjalizacja: historia idei i wartości związanych z władzą oraz aktywnością polityczną w XVI-XVIII w.; teoria cywilizacji; kultura polska czasów nowożytnych; studia z zakresu staropolskiej wiedzy przyrodniczej i relacji pomiędzy kulturą a naturą; turystyka kulturowa; współczesna metodologia historii i historii idei, filozofia historii.

Hobby: Ekolog i birdwatcher współpracujący z licznymi towarzystwami ornitologicznymi, w tym The International Wader Study Group. Mistrz Polski w nazywaniu ptaków, w kategorii z opisu z 2021 r.


dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL


Specjalizacja: geografia historyczna wyznań i religii, historia przestrzenna,
kartografia historyczna i Historical GIS (Geographic Information Systems)

Hobby: koszykówka, turystyka rowerowa i dobra muzyka

dr hab. Joanna Szady


Specjalizacja: historia książki, dzieje opieki i wychowania,
dydaktyka historii oraz turystyka literacka

Hobby: książki, film, podróże

dr Natalia Turkiewicz


Specjalizacja: język łaciński (filologia klasyczna), chronologia i komputystyka średniowieczną i nowożytna, kosmologia starożytna i średniowieczna oraz demografia historyczna.

Hobby: prywatnie lubi podróżować, śpiewać, czytać literaturę fantastyczną i słuchać muzyki. 

prof. dr hab. Rafał Wnuk


Specjalizacja: historia antyniemieckiego i antysowieckiego oporu podczas II wojny światowej w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej w latach powojennych, muzeologia oraz polityka pamięci/polityka historyczna.

dr hab. Irena Wodzianowska


Specjalizacja: sytuacja Kościoła katolickiego w imperium rosyjskim.

Hobby: Prywatnie lubi podróże, muzykę i kawę.

prof. dr hab. Leszek Wojciechowski


Specjalizacja: formy religijności w średniowieczu i czasach nowożytnych, ośrodki kultu religijnego,, kult relikwii, nurt encyklopedyczny w kulturze średniowiecznej, podróże i pielgrzymki w średniowieczu i czasach nowożytnych